Je vaše heslo bezpečné?


Obecná doporučení poplatná času a výkonu
V dobách, kdy internet začínal, byl u hesel jediný požadavek, muselo obsahovat maximálně 8 znaků. Nutno ovšem dodat, že tehdy ještě nebyl internet tak všestranným nástrojem jako dnes a stejně tak nebylo obvyklé ho běžně využívat a zneužívat.
kódy na heslo
S rostoucím výkonem procesorů a také pronikáním online světa do různých oblastí se však poměrně záhy ukázalo, že prolomení krátkých hesel je až směšně snadné. V roce 2017 bylo vydáno doporučení, že silné heslo by vzhledem k výkonnosti počítačů mělo obsahovat alespoň 12 znaků. To je minimum, nad kterým by se měl procesor v počítači případného hackera minimálně zapotit námahou.
Pravděpodobnost
Crackovací programy pracují na bázi výpočtu všech možných kombinací všech znaků na vaší klávesnici. Podle výkonu může být takových výpočtů až 2 miliony za sekundu, takže proti vašemu heslu stojí v tomto případě skutečná „bedna“.
Kromě toho jsou jako zdroje hojně využívané (a volně dostupné) i databáze již zneužitých hesel.
muž a hackování

Znamená to, že pokud se někomu podaří získat třeba databázi internetového obchodu, v níž figuruje vaše jméno a email, ze všeho nejdřív si zjistí, na jakých zajímavých účtech a službách je možné vás podle těchto dvou údajů dohledat. Pak už stačí jen vyzkoušet, zda náhodou nemáte na těch nejlépe „využitelných“ stejné heslo a pokud tomu tak je, mohou se dít věci.
Uvádí se, že zlozvyk používat na všech službách jediné heslo je tak rozšířený, že úspěšnost tohoto způsobu získávání hesel je až 60%.
Jak na heslo
Požadavky samotných protokolů k vytvoření nového hesla nám umějí pořádně zamotat hlavu. Takové heslo má obsahovat velká a malá písmena, určitý minimální počet znaků, číslo nebo znak… A ještě se po nás chce, abychom si takový slepenec zapamatovali. Z toho, co jsme si uvedli výše, je ale úvaha o tom, že pokud bude skladba znaků hesla pestrá, bude těžší ho prolomit, minimálně naivní.
Program, který se snaží heslo „rozlousknout“, porovnává kombinace všech znaků – je mu tedy z podstaty věci srdečně jedno, jestli je takovým znakem písmeno nebo lomítko. Jde tu jedině a pouze o množství znaků a tím i nutnost provést víc početních operací. Každý znak navíc je k prolomení hesla exponenciálně náročnější.
Pro představení v praxi malý příklad:
Moje maminka peče výborné tvarohové buchty.  – toto je příklad ideálního hesla, mnohem bezpečnějšího a lépe zapamatovatelného než například 1N*bQ5_iU

Nezařazené

Chcete podpořit rozvoj samostatnosti dítěte? Dejte jej do Montessori mateřské školy!

   V posledních letech vzrůstá v ČR počet různorodě zaměřených mateřských škol, především škol s alternativním přístupem. Jedním z těchto typů mateřských škol jsou Montessori mateřské školy, které u nás fungují jak v soukromé, tak také ve státní sféře. Zajímá Vás, jak to v takové mateřské škole chodí? Čtěte dále.
   S čím si děti v MŠ hrají, čemu se věnují?– Stěžejní metodu výchovy a vzdělávání představuje v těchto mateřských školách „didaktický materiál“, který je ve většině případů tvořen krabičkami s konkrétními úkoly, jež dítě plní. Všechna cvičení podle metody Marie Montessori mají předem daný postup.
dítě s konvičkou
   Jakým způsobem děti s didaktickým materiálem pracují? –Pedagog dítěti nebo skupince dětí předvede plnění zadaného úkolu, po něm činnost opakuje konkrétní dítě již jen za jeho dohledu. Děti si volí sami, se kterou pomůckou budou v daný čas pracovat. Pro práci s pomůckou jim slouží „kobereček“, na kterém pracuje vždy jedno dítě. Všechen didaktický materiál, jež mají děti možnost využívat, má v této MŠ své přesné místo, odkud je přístupný všem dětem. Většina materiálu obsahuje na opačné straně správné řešení úkolu, takže si dítě může samo zkontrolovat správnost svých výsledků. Pedagog je po celou dobu pouze v roli „pozorovatele“, do činnosti dítěte nezasahuje. Dítě se tak prostřednictvím uvedeného přístupu stává více samostatné, nespoléhá jen na druhé, nýbrž samo na sebe. 
geometrická tělesa
   Čeho konkrétně se didaktický materiál týká? Didaktický materiál využívaný můžeme rozdělit do několika oblastí – smyslový materiál, řeč, matematika, kosmická výchova a cvičení praktického života. Právě ona poslední zmiňovaná oblast, cvičení praktického života, je v Montessori školách velmi zastoupena a oproti běžným mateřským školám specifičtěji prohloubena, děti jsou zapojeny do celkového chodu mateřské školy. Nejde jen o to, že se dítě učí samo se obléct, vysvléct, zavázat si tkaničky apod., jak je tomu běžné i v jiných typech mateřských škol. Děti se zde rovněž učí např. i jednoduché přípravě svačinky, omývání hraček, utírání prachu, zalévaní květin, učí se starosti o „školkové zvířátko“ a mnohé další.

Nezařazené